Allah'a iman ettiği halde Hz. Muhammed'e inanmayan kimse

 

Soru
Hiç bir dine inanmayan ancak sadece bir tanrının var olduğuna inanan ve yanlızca ona kulluk eden kişi cennete girebilir mi? Kur'an ve Muhammed Peygamber bu konu hakkında görüş bildir mişmidir?

 

Cevap


Cennete girmenin birinci şartı Allah’a ve Onun en son elçisi olan Hz. Muhammed'e iman etmektir. Bu nedenle Hz. Muhammed'in Peygamberliğiyle ilgili gerekli bilgiyi aldığı halde inanmayanlar cennete giremez.

Ancak İslamdan haberi olmayan herkes mutlaka cehenneme gidecek diye bir şey de yoktur. Bu nedenle islamdan haberi olmayanların sorumlu olmayacaklarını da bilmenizi isteriz.

Peygamberimizin (a.s.m.) gönderilmesinden sonra, onun davetini duymayanlarla ilgili olarak İmam Gazalî'nin insanları üç sınıfta incelediğini görmekteyiz:

1. Peygamberin (a.s.m.) davetini duymamış, kendisinden haberdar da olmamıştır. Bu sınıfa giren insanlar kesin olarak ehl-i necat olup Cennetliktir.

2. Peygamberin (a.s.m.) davetini, gösterdiği mucizeleri ve güzel ahlâkını duymuş olmakla beraber îman etmemiştir. Bu sınıf kesin olarak azaba uğratılacaktır.

3. Peygamberin (a.s.m.) ismini duydukları halde, aleyhinde yapılan menfî propagandalardan başka bir şey duymadıklarından, kimse onlara doğruyu söyleyip onları teşvik etmediğinden alâka duymamaktadırlar. Bunların da ehl-i necat olacaklarını, yani Cennete gireceklerini umarım, demiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız:

sorularlaislamiyet.com sitesinden alıntıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !